Menu

Autor: ELMYR CHAJEV

Iako je Most žrtava genocida u Srebrenici otvoren prije par godina, nažalost, mnogo detalja nije dovršeno a kada će biti ko zna…. Valjda je gradska…

Javna rasvjeta je veliki potrošač električne energije, te predstavlja veliki potencijal kada je u pitanju ušteda energije i postizanje mjera energetske efikasnosti koje donose prednost…

Kao građanin ovog grada, podnosim inicijativu da se izvrši djelimična rekonstrukcija Omladinske ulice. Naime, pomenuta ulica, kao jedna od pješačko-prometnijih ulica, ulica koju posjećuju i…

Zadnjih godina, zbog neredovnog čišćenja i okresivanja drvoreda, lipe u ulicama 43 Drinska brigada i Ferida Dizdarevića, lipe su dosegle ogromne visine, zbog čega je…

Već mjesec dana u ulici Ferida Dizdarevića (lokacija novoizgrađenih LAMELA) uočen je veći čopor pasa lutalica od nekih 10-15 pasa. Isti postaju sve agresivniji i…