Menu

Novosti

Idi nazad

GRADU GORAŽDE DODJELJENA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA ‘’IZGRADNJA SISTEMA ZA SNABDIJEVANJE VODOM NASELJA LALETA, BUDIĆI, DOCA I FAZA’’ I PROJEKAT ‘’IZGRADNJA REZERVOARA CRKVINE’’

A Administrator  •  19-08-2022  • 

U zgradi Vlade BPK-a Goražde danas je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli namjenskih sredstava za realizaciju projekata na području Grada Goražda, te općine Pale u F BiH .

Sredstva su obezbjeđena u Budžetu Ministarstva za privredu BPK-a za 2022. na ekonomskom kodu 615 100- kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade).

Ugovore sa premijerkom Vlade BPK-a Aidom Obućom,  je u ime Grada Goražda potpisao gradonačelnik Goražda Ernest Imamović i to ugovor na ime sufinansiranje projekta ‘’Izgradnja sistema za snabdijevanje vodom naselja Laleta, Budići i Doca – I  faza u iznosu 100.000,00 KM, te ugovor o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava na ime sufinansiranja projekta ‘’Izgradnje rezervoara Crkvine’’ u iznosu 59.500,00 KM

Ovi ugovori primjer su dobre saradnje Vlade BPK-a Goražde i lokalnih zajednica istakla je u izjavi za medije premijerka Aida Obuća:’’ Ovo je jedan dobar primjer saradnje kantonalnog nivoa sa lokalnim zajednicama u sastavu BPK-a Goražde, jer činjenica je da bez finansijske podrške se većina projekata u  lokalnim zajednicama ne bi mogla realizirati. Stoga mi podržavamo sve ono za šta zainteresovanost iskažu lokalne zajednice.

Danas smo potpisali ugovore sa općinom Pale u F BiH i Gradom Goražde. Naime, radi se o ugovorima koji se tiču podrške projektima iz oblasti vodoprivrede, odnosno, podrška određenih projekata koji su dugo vremena čekali na realizaciju. Na svoje vlastito zadovoljstvo reći ću da smo odobrili sa tog koda negdje 60. 000,00  KM, kada je u pitanju vodovod Crkvine i početnih 100. 000,00 KM za Budiće odnosno Laleta, dakle to je samo početak i mi zajedničkim snagama nastavljamo realizaciju ovoga projekta.

Također ono što posebno želim istaći jeste da smo značajno podržali općinu Pale u F BiH iz razloga što je to najnerazvijenija općina u sastavu našeg kantona i iziskuje podršku možda u većem obimu nego što su to u pitanju ove dvije lokalne zajednice. Dakle radi se o značajnom iznosu, kojim će se regulisati putna komunikacija na cijeloj teritoriji općine Pale u F BiH. Također, ono što smo danas dogovorili jeste da je naša obaveza da zajednički radimo i saradjujemo I da udružujemo finansijska sredstva. Načelnici i Gradonačelnik su izrazili svoje zadovoljstvo i dobijenim  iznosom finansijskih sredstava kada je u pitanju F BiH i kada se ta finansijska sredstva udruže sa  finansisjkim sredstvima Kantona onda se zaista mogu realizirati značajni projekti čije benefite će osjetiti svi  građani BPK-a Goražde’’

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović naglasio je značaj realizacije pomenutih projekata: ’’Mislim da nema potrebe do detalja govoriti, ali svjesni su građani koji u nekim dijelovima Grada Goražda nemaju redovno vodosnabdjevanje značaja realizacije ovih projekata. Mi smo se potrudili Gradska uprava, evo prepoznati smo i direktno uključili se sa velikim investicijama i Bosansko-podrinjski kanton i Ministarstvo za privredu, u toj osnovi potisni cjevovod prvu fazu smo završili. Napominjem da smo danas potpisali ugovor za Laleta-Budiće, prvu fazu 100. 000, 00KM, gore stanovništvo poznaje problematiku i svjesni su najbolje građani šta to i zapravo i znači i  drugi dio rezervoar u Crkvinama koji smo ranije i obišli i  narod je, nekolicina  njih koji nema vodu, zna  najbolje značaj u tom smislu. Radujemo se saradnji, intenzivna je i udruženim snagama, gdje možemo prepoznati sve one probleme koji tište građane i prioritete poredatiiI u konačnici rješavati te izazove sa kojim se suočavamo. Drago mi je da smo danas potpisali ove ugovore i idemo u  realizaciju, građevinska sezona nadam se da će što više trajati  i da će nas vrijeme poslužiti’’.

Kategorije