Menu

Vaše inicijative

Ekološka katastrofa koja se trenutno dešava zahtijeva hitno rješavanje a to je obustava odlaganja otpada na navedenoj deponiji i njena sanacija. Obzirom da se radi o zaštiti ljudskog zdravlja i života reagovati bez odlaganja!!

Iako je Most žrtava genocida u Srebrenici otvoren prije par godina, nažalost, mnogo detalja nije dovršeno a kada će biti ko zna…. Valjda je gradska uprava u mogućnosti bez velikih budžetskih rezova, rebalansa, tendera, urbanističkih i građevinskih dozvola povezati glavnu...

Javna rasvjeta je veliki potrošač električne energije, te predstavlja veliki potencijal kada je u pitanju ušteda energije i postizanje mjera energetske efikasnosti koje donose prednost prije svega za lokalnu zajednicu, budući da potrošnja električne energije u sistemima javnog osvjetljenja i...

Kao građanin ovog grada, podnosim inicijativu da se izvrši djelimična rekonstrukcija Omladinske ulice. Naime, pomenuta ulica, kao jedna od pješačko-prometnijih ulica, ulica koju posjećuju i turisti, po mom mišljenju izgleda loše te je potrebna djelimična rekunstrukcija samog ulaza u istu...

Zovem se Mustafa Hendo, rođen sam i živim u Graboviku, padinsko naselje u blizini grada Goražda. Ovim putem želim najprije pohvaliti ovaj potez Uprave Grada Goražda za kreiranje jedne ovakve platforme, te iskoristiti mogućnost da pokrenem inicijativu za sanaciju i...

Zadnjih godina, zbog neredovnog čišćenja i okresivanja drvoreda, lipe u ulicama 43 Drinska brigada i Ferida Dizdarevića, lipe su dosegle ogromne visine, zbog čega je javna rasvjeta praktično neupotrebljiva (krošnje drveća su obrase oko sijalica), te grane drveća su došle...