Menu

Vaše inicijative

Zovem se Mustafa Hendo, rođen sam i živim u Graboviku, padinsko naselje u blizini grada Goražda. Ovim putem želim najprije pohvaliti ovaj potez Uprave Grada Goražda za kreiranje jedne ovakve platforme, te iskoristiti mogućnost da pokrenem inicijativu za sanaciju i...

Zadnjih godina, zbog neredovnog čišćenja i okresivanja drvoreda, lipe u ulicama 43 Drinska brigada i Ferida Dizdarevića, lipe su dosegle ogromne visine, zbog čega je javna rasvjeta praktično neupotrebljiva (krošnje drveća su obrase oko sijalica), te grane drveća su došle...