Menu

Vaše inicijative

Idi nazad

DJELIMIČNA SANACIJA OMLADINSKE ULICE

E ELMYR CHAJEV  •  28-12-2022  • 
0 komentara

Kao građanin ovog grada, podnosim inicijativu da se izvrši djelimična rekonstrukcija Omladinske ulice.
Naime, pomenuta ulica, kao jedna od pješačko-prometnijih ulica, ulica koju posjećuju i turisti, po mom mišljenju
izgleda loše te je potrebna djelimična rekunstrukcija samog ulaza u istu iz pravca škole -JU. MSŠ. Enver Pozderović, tj.
od ljetnog kina.

Rekonstrukcija bi uključivala:
1. Asfaltiranje od same logacije ljetnog kina (pogledaj sliku na linku ispod), pa do glavne šetnice u priobalju Drine,
uključujući lijevi i desni krak koji vodi do glave šetnice,
2. Zamjena dotrajalih ivičnjaka,
3. Postavljanje 5-6 stubova dekorativne led rasvjete (taj dio je neosvejtljen),
4. Postavljanje novih klupa za sjedenje,
5. Dislociranje konteinera sa tog lokaliteta (možda da lokaciju sa bočne strane gradske dvorane, uz predhodnu izradu betonske ploče
za smještaj istih)

Link slike:
omladinskaulica-Gorazde

 

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.