Menu

Vaše inicijative

Idi nazad

Okresivanje i održavanje drvoreda u gradu

E ELMYR CHAJEV  •  08-08-2022  • 
0 komentara

Zadnjih godina, zbog neredovnog čišćenja i okresivanja drvoreda, lipe u ulicama 43 Drinska brigada i Ferida Dizdarevića,
lipe su dosegle ogromne visine, zbog čega je javna rasvjeta praktično neupotrebljiva (krošnje drveća su obrase oko sijalica),
te grane drveća su došle i do pojedinih balkona u ulicama.

Potrebno je u izvršiti čišćenje i okresivanje istih, možda i nanijeti kakvu zaštitu za stabla, naravno uz stručno mišljenje
agronoma i inžinjera hortikulture isl.

Drvoredi su čišćeni i okresivani prije nekih 20-ak godina i nikada više. Također, slična je situacija u ulici Maršala Tita.

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.