Menu

Vaše inicijative

no image available

Da li želite da se izgradi Zipline sa Gubavice do Omladinske (alternativno Gubavica-Kajserija). Razlog podnošenja Inicijative: Grad Goražde i BPK nemaju Zipline na svom području, kao ponudu građanima i turistima koji žele da imaju taj adrenalinski sadržaj u gradu Goraždu....