Menu

Vaše inicijative

Idi nazad

Uspostavljanje Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde

B Bajro Obuća  •  01-08-2022  • 
0 komentara

Pravni osnov: Statut Grada Goražda i Poslovnik Gradskog  vijeća Grada Goražda

Osnovni sadržaj: Inicijativa za uspostavljanje Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde

Razlozi zbog kojih se podnosi inicijativa:

Obrazloženje: Pokrećem inicijativu prema nadležnim organima u cilju uspostavljanja Manifestacije „Dani dijaspore“ u Gradu Goražde. Na taj način iskazaćemo i daćemo još više značaja našoj dijaspori te će se uspostavljanjem zasebne Manifestacije „Dani dijaspore“ (ili možda posebnog dijela tradicionalnog Internacionalnog festivala prijateljstva koji se održava u Goraždu) više okupljati naša dijaspora i otvoriti šire mogućnosti uspostavljanja bolje i sadržajnije saradnje na planu privrede, obrazovanja, kulture, sporta, umjetnosti i drugih oblasti društvenog života i rada.

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.