Menu

Novosti

Idi nazad

ODRŽANA 5. REDOVNA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SKUPŠTINE SAVEZA OPĆINA I GRADOVA F BIH

A Administrator  •  19-10-2022  • 

U Tarčinu je danas održana peta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH. Sjednici je između ostalih prisustvovao i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, koji je član Predsjedništva u ime Grada Goražda.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice članovi Predsjedništva Saveza općina i gradova F BiH razmatrali su i usvojili Zapisnik sa sjednice Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije, Informaciju o održanom sastanku Mreže za javne finansije Saveza, Zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi Zakona o računovodstvu i reviziji F BiH, te Prezentaciju Studije o prenesenim  nadležnostima jedinicama lokalne samouprave.

Na sjednici je također razmatrana i usvojena Informacija o uspostavljanju Kreditne linije za predfinansiranje i sufinansiranje EU projekata, Informacija vezana za radnu grupu za izradu metodologije raspodjele i pripadnosti javnih prihoda F BiH, kao i Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Saveza i Finansijski izvještaj, te Izvještaj direktora Saveza o drugoj fazi projekta ”Jačanje uloge saveza općina/opština i gradova u BiH”.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine) je samostalna organizacija dobrovoljno udruženih općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, osnovana u cilju razvoja lokalne samouprave i unapređenja i zaštite njihovih zajedničkih interesa.

Kategorije