Menu

Novosti

Idi nazad

ODRŽANA 7. VANREDNA SJEDNICA VIJEĆA-RAZMATRANA PROBLEMATIKA NASELJA GLAMOČ

A Administrator  •  12-08-2022  • 

Na zahtjev  vijećnika Gradskog vijeća Džebraila Bajramovića (Stranka BH demokrate) jučer je održana 7. vanredna sjednica Gradskog vijeća, na kojoj je razgovarano o problematici naselja Glamoč (MZ Goražde II ) i rješavanju infrastrukturalnih problema.

 Iako je od strane pojedinih vijećnika izneseno mišljenje da o ovom pitanju nije trebalo da se razmatra na vanrednoj već na nekoj od redovnih sjednica Gradskog vijeća, sjednica je ipak održana. Sjednici su prisustvovali i predstavnici naselja Glamoč koji su se također obratili vijećnicima.

Na sjednici je razgovarano o tome da ovo naselje već dugi niz godina ima problema sa pitanjem vodosnadbjevanja, da nema riješenu kanalizaciju, da je put  koji vodi u ovo naselje u lošem stanju, te o ostalim probemima sa kojim se suočavaju stanovnici pomenutog naselja.

Do kraja sjednice usvojeno je nekoliko zaključaka. Između ostalog, zaključkom se zadužuje Gradonačelnik i službe da do naredne redovne sjednice predlože izmjene i dopune Programa o održavanju nekategorisanih puteva koji se odnosi na Glamoč, a da se pararelno kroz  rebalans Budžeta planira razlika novca za sanaciju puta u ovom naselju. Potpuna rekonstrukcija planirat će se sa finansijskim mogućnostima Grada Goražda¸za 2023 godinu, a radit će se i na rješavanju ostalih pitanja.

Kategorije