Menu

Pitajte vijećnike

Nedim Dragolj
Naziv stranke: NBL
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 05.07.1989. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Rukovodilac odjela proizvodnje
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.