Menu

Pitajte vijećnike

Adis Halilović
Naziv stranke: SDA
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:

Rođen: 31.07.2077. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Profesor
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.