Menu

Pitajte vijećnike

Adnan Žuga
Naziv stranke: SDA
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:

Rođen: 26.08.1997. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Bachelor menadžmenta
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.