Menu

Pitajte vijećnike

Aldin Šalaka
Naziv stranke: NBL
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 22.01.1991. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Šumarski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.