Menu

Pitajte vijećnike

Alen Selimović
Naziv stranke: SDP
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 07.09.1971. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Marketing agent
Nacionalnost: Bosanac

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.