Menu

Pitajte vijećnike

Almir Hasanefendić
Naziv stranke: BH DEMOKRATI
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:

Rođen: 02.03.1984. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Ekonomski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.