Menu

Pitajte vijećnike

Amar Imamović
Naziv stranke: NIP
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 25.01.1994. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Politolog
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.