Menu

Pitajte vijećnike

Amel Begović
Naziv stranke: STRANKA ZA BIH
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:

Rođen: 09.11.1988. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. med. radiologije
Mjesto zaposlenja: Kantonalna bolnica Goražde
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.