Menu

Pitajte vijećnike

Amer Dedović
Naziv stranke: A-SDA
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 01.07.1980. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. ing. hemije
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.