Menu

Pitajte vijećnike

Anela Jamak
Naziv stranke: STRANKA ZA BIH
Pozicija: Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vjeća
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođena: ///
Stručna sprema: VI stepen
Zanimanje: Diplomirani mašinski inžinjer
Nacionalnost: Bošnjakinja

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.