Menu

Pitajte vijećnike

Arnel Vranj
Naziv stranke: DF
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:

Rođen: 19.10.1984. godine
Stručna sprema: VSS – Diplomirani mašinski inžinjer
Zanimanje: Tehnolog za izradu incijatora
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.