Menu

Pitajte vijećnike

Bajro Obuća
Naziv stranke: SDA
Pozicija: Predsjedavajući Gradskog vijeća
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 07.05.1966. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: mašinski tehničar (IV stepen)
Mjesto zaposlenja: Općinska organizacija SDA Goražde
Nacionalnost: Musliman

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.