Menu

Pitajte vijećnike

Džebrail Bajramović
Naziv stranke: BH DEMOKRATI
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:

Rođen: 18.05.1973. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Predsjednik stranke BH Demokrati
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.