Menu

Pitajte vijećnike

Džemal Omanović
Naziv stranke: NBL
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 05.12.1980. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Trgovac
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.