Menu

Pitajte vijećnike

Dževad Agović
Naziv stranke: DF
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:

Rođen: 17.10.1976. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Vozač motornih vozila
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.