Menu

Pitajte vijećnike

Nezim Alagić
Naziv stranke: NIP
Pozicija: Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 09.03.1997. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Bachelor međunarodnih odnosa
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.