Menu

Pitajte vijećnike

Nusret Hubjer
Naziv stranke: SDP
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 09.11.1990. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Diplomirani pravnik
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.