Menu

Pitajte vijećnike

Rasim Ligata
Naziv stranke: NBL
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 03.11.1960. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Profesor
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.