Menu

Pitajte vijećnike

Senad Delić
Naziv stranke: SDP
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 06.04.1963. godine
Stručna sprema: SŠS
Zanimanje: Medicinski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.