Menu

Pitajte vijećnike

Senad Hubjer
Naziv stranke: NBL
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:
Rođen: 19.01.1975. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Trgovinski tehničar
Nacionalnost: Bošnjak

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.