Menu

Novosti

Idi nazad

POTPISANI UGOVORI O DODJELI SREDSTAVA PO OSNOVU VODNIH NAKNADA

A Administrator  •  21-07-2022  • 

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović i Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća , te  ministar za privredu Haris Salković potpisali su danas u zgradi Vlade BPK-a Goražde ugovore o dodjeli sredstava po osnovu vodnih naknada, čijom će se realizacijom riješiti neka od gorućih problema građana Grada Goražde. Ovim sredstvima Vlada iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu, sa ekonomskog koda- Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) sufinansira projekte Grada Goražda: “Zacjevljenje potoka Šišeta u Goraždu – I faza”u iznosu od 100.000 KM i “Sanaciju fekalne kanalizacije u stambenoj zgradi “Balkan” u ulici 1. maj u Goraždu” u iznosu od 20.000 KM.

U narednom periodu, kako je danas dogovoreno, intenzivirat će se aktivnosti Vlade BPK-a i Grada Goražde na rješavanju problema vodosnabdjevanja Grada Goražda.

Na sastanku je rečeno da je  prioritet rješavanje pitanja vodosnabdijevanja naselja Laleta i Budići,  a dogovorena je aktivnost da se i rezervoar u Crkvinama finansira iz sredstava Vlade BPK-a.  Osim toga, dogovoreno je da se  izvrši uplata sredstava po pitanju I faze potisnog cjevovoda kojih je ostalo negdje oko 140.000 KM, a da se ostatak sredstava od tih 500.000 KM rasporedi na drugu fazu.

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović dogovorio je  danas sa premijerkom BPK ministrom privrede nove aktivnosti koje se tiču II faze izgradnje potisnog cjevovoda i završetka prvog dijela, kao i oko definisanja novih projekata. Osim ovog, gradonačelnik ističe da je dobio obećanja da će se u narednom periodu voditi više računa o užem gradskom jezgru što se tiče asfaltiranja, popravki i uljepšavaja grada Goražda.

Ljepši izgled grada i kvalitetniji život njegovih stanovnika zajednički je cilj i Vlade BPK i Grada Goražda, na kojem i ubuduće treba udruženo raditi, stav je sa današnjeg sastanka.

Kategorije