Menu

sjednice

Idi nazad

12. redovna sjednica Gradskog vijeća

 •  10-02-2022  • 
1.
Usvajanje zapisnika
0 glasova
0
0
votes
2.
Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice
0 glasova
0
0
votes
3.
Vijećnička pitanja
0 glasova
0
0
votes
4.
Vijećničke inicijative
0 glasova
0
0
votes
5.
Odgovori na vijećnička pitanja
0 glasova
0
0
votes
6.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaće i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Grada Goražda
0 glasova
0
0
votes
7.
Drugostepeno rješenje po žalbi D.D. „BH Telecom“ Sarajevo, izjavljena na Rješenja Službe za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica: 04-1-19-3-1491/21 od 06.12.2021. godine
0 glasova
0
0
votes
8.
Razmatranje vijećničkih inicijativa
0 glasova
0
0
votes