Menu

sjednice

Idi nazad

13. redovna sjednica Gradskog vijeća

 •  30-03-2022  • 
1.
Usvajanje zapisnika
2 glasa
+1
-1
votes
2.
Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice
1 glas
0
-1
votes
3.
Vijećnička pitanja
2 glasa
+2
0
votes
4.
Vijećničke inicijative
2 glasa
+2
0
votes
5.
Odgovori na vijećnička pitanja
1 glas
+1
0
votes
6.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Grada Goražda za 2022. godinu
1 glas
0
-1
votes
7.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaće i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Grada Goražda
0 glasova
0
0
votes
8.
Prijedlog Budžeta Grada Goražda za 2022. godinu
0 glasova
0
0
votes
9.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2022. godinu
0 glasova
0
0
votes
10.
Prijedlog Budžetskog kalendara Grada Goražda za 2022. godinu
0 glasova
0
0
votes
11.
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju mišljenja za izvođenje istražnih radova za izgradnju Hidroelektrane Ustikolina
0 glasova
0
0
votes
12.
Prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovne prostorije u vlasništvu Grada Goražda, Udruženju „Veterana rata“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
0 glasova
0
0
votes
13.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje sistema za snadbjevanje vodom naselja Laleta, Budići i Doca u Goraždu u korist Grada Goražde
0 glasova
0
0
votes
14.
Prijedlog Odluke o isplati finansijskih sredstava članovima gradske komisije za procjenu šteta za rad i izlazak na teren po Rješenju Gradonačelnika Grada Goražda u iznosu od 200,00 KM
0 glasova
0
0
votes
15.
Prijedlog Odluke o isplati finansijskih sredstava članovima gradske komisije za procjenu šteta za rad i izlazak na teren po Rješenju Gradonačelnika Grada Goražda u iznosu od 115,00 KM
0 glasova
0
0
votes
16.
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde
0 glasova
0
0
votes
17.
Izvještaji Gradske komisije za procjenu šteta:
  • Izvještaj o procijenjenoj šteti od nesreće Olujni vjetar, naselja Kazagići i Grabovik,
  • Izvještaj o procijenjenoj šteti od nesreće Olujni vjetar, SFK „Libero“
0 glasova
0
0
votes
18.
Izvještaj o radu i izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Goražde za 01.01.2021. – 31.12.2021. godine
0 glasova
0
0
votes
19.
Analiza Stanja u oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Grada Goražda u 2021. godini
1 glas
+1
0
votes
20.
Razmatranje vijećničkih inicijativa
0 glasova
0
0
votes