мену

сједнице

Иди назад

16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDE

 •  27-10-2022  • 
1.
Usvajanje zapisnika
0 гласова
0
0
Гласова
2.
Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice
0 гласова
0
0
Гласова
3.
Vijećnička pitanja
0 гласова
0
0
Гласова
4.
Vijećničke inicijative
0 гласова
0
0
Гласова
5.
Odgovori na vijećnička pitanja
0 гласова
0
0
Гласова
6.
Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Goražda za 2022. godinu
0 гласова
0
0
Гласова
7.
Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda Udruženju oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK-a Goražde
0 гласова
0
0
Гласова
8.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području Grada Goražda za period od 2020.-2024. godine,
0 гласова
0
0
Гласова
9.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 godina u Gradu Goraždu
0 гласова
0
0
Гласова
10.
Prijedlog Odluke o izmjenarna i dopunama Odluke o utvrđlivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaće i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvrsnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Grada Goražda
0 гласова
0
0
Гласова
11.
Prijedlog Odluke o produženju ugovora o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda, .J.U. Dom zdravlja "Dr. "Isak Samokovlija" Goražde (poslovni prostor povrsine 45 m2 koja se nalazi u Ul. 43. Drinske brigade bb u Gorazdu)
0 гласова
0
0
Гласова
12.
Prijedlog Odluke o produženju ugovora o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda, J.U. Dom zdravlja “Dr. Isak Samokovlija“ Goražde (poslovne prostorije ukupne površine 113 m2 koje se nalaze u ul. 43. Drinske brigade bb u Goraždu, oznake prostorija 1. 2. 3. 4 i 7.)
0 гласова
0
0
Гласова
13.
Prijedlog Odluke o produženju ugovora o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražde, J.Z.U. Apoteka „9. Maj“ Goražde (poslovna prostorija površine 88 m2 koja se nalazi u ul. 43. Drinske brigade br. 8 u Goraždu)
0 гласова
0
0
Гласова
14.
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javnog konkursa za izbor sekretara Gradskog vijeća Grada Goražda
0 гласова
0
0
Гласова
15.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja putnih komunikacija od interesa za Grad Goražde za 2022. godinu i Izmjene i dopune Programa održavanja putnih komunikacija od interesa za Grad Goražde za 2022. godinu
0 гласова
0
0
Гласова
16.
Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada Gradske uprave Grada Goražda za 2021.godinu
0 гласова
0
0
Гласова
17.
Izvještaj o realizaciji strategije integriranog razvoja Grada Goražde za 2021. godinu
0 гласова
0
0
Гласова
18.
JU Sportski centar Goražde:
 • Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sportski centar Goražde za 2021. godinu,
 • Plan i program rada i Finansijski plan JU Sportski centar Goražde za 2022. godinu,
0 гласова
0
0
Гласова
19.
JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde:
 • Izvještaj o radu JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde sa Godišnjim obračunom za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine,
 • Godišnji operativni i finansijski plan rada JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde,
0 гласова
0
0
Гласова
20.
JU Centar za kulturu Goražde
 • Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu za 2021. godinu,
 • Plan rada JU Centar za kulturu Goražde za 2022.godinu,
0 гласова
0
0
Гласова
21.
JZU Apoteka „9. Maj“ Goražde:
 • Izvještaj o radu, Izvještaj o finansijskom poslovanju i Revizorski izvještaj JZU Apoteka
  „9. Maj“ Goražde za 2021. godinu,
 • Program rada i finansijski plan JZU Apoteka „9. Maj“ Goražde za 2022. godinu,
0 гласова
0
0
Гласова
22.
JP Veterinarska stanica d.o.o. Goražde
 • Izvještaj o radu za period od 01.01.-31.12.2021. godine,
 • Plan i program rada za 2022. godinu,
0 гласова
0
0
Гласова
23.
Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica na području Grada Goražda
0 гласова
0
0
Гласова
24.
Informacija o stipendiranju studenata u akademskoj 2020/21. godini
0 гласова
0
0
Гласова
25.
Razmatranje vijećničkih inicijativa
0 гласова
0
0
Гласова
26.
Razmatranje građanskih inicijativa
0 гласова
0
0
Гласова