Menu

Novosti

Idi nazad

USVOJEN BUDŽET GRADA GORAŽDA ZA 2022. GODINU

A Administrator  •  31-03-2022  • 

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju trinaestu redovnu sjednicu. Na dnevnom redu našao se veliki broj tačaka, a svakako tačke koje posebno treba izdvojiti, jer je na njih utrošeno najviše vremena, jesu Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaće i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Grada Goražda, te Prijedlog Budžeta Grada Goražda za 2022.

No prije toga vijećnici su razmatrali i usvojili Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, potom su uslijedila vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i odgovori na vijećnička pitanja.

Kada je riječ o Prijedlogu Odluke o otvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaće i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Grada Goražda, ova odluka po treći put se našla pred vijećnicima, a radi usklađivanja plaća po osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH iz 2010. godine i njegove dopune iz 2012. Vijećnicima su se po ovoj tačci obratili i predstavnici Sindikata koji su iznijeli stav da su koeficijenti decidno određeni pomenutim Zakonom, a da je osnovica stvar dogovora, no vijećnici su nakon iscrpne rasprave usvojili predloženu Odluku, koja je temeljena na mišljenju Federalnog ministarstva pravde.

Kategorije